Velikonoce v Kameničkách 2019

Napsáno 14. 4. 2019

Pohyblivé dny a svátky v roce 2019

Napsáno 15. 1. 2019

Pořad bohoslužeb - Vánoce 2018

Napsáno 18. 12. 2018

Vánoční program bohoslužeb od 24. 12. 2017 do 13. 1. 2018.

Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019

Napsáno 22. 9. 2018

Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019:
 • 1. třída v úterý v 12,15-13,00 (6. vyučovací hodina)
 • 2. třída v pátek v 11,25-12,10 (5. vyučovací hodina)
 • 3. třída v pátek v 12,15-13,00 (6. vyučovací hodina)
 • 4. třída ve čtvrtek 12,15-13,00 (6. vyučovací hodina)
 • 5. a 7. třída v pátek 12,00-12,45 (v 5. třídě)
 • 6., 8. a 9.třída v pátek 13,15-14,00 (v 9. třídě).

Pozvánka na farní den

Napsáno 3. 6. 2018

Přátelé, kamarádi, milí farníci,

všichni jste srdečně zváni na první farní den (alespoň, co si já pamatuji), který se uskuteční v neděli 17.6. od 11:30 na farní zahradě. Účast s sebou nese několik výhod:
 1. Netřeba nakupovat suroviny na nědělní oběd
 2. Netřeba stát u plotny a vařit nědělní oběd
 3. Netřeba pospíchat na nědělní oběd z nedělní mše
 4. Netřeba vařit dobrou nedělní kávu
Takže doufám, že už netřeba přesvědčovat dále...:-)

Kdo by snad potřeboval více informací o akci nebo by se chtěl podívat na hezkou perokresbu našeho kostela, může si otevřít pozvánku níže.

Tak v něděli, dá-li Bůh, naviděnou!
Honza Pešava

Pořad bohoslužeb - Velikonoce 2018

Napsáno 25. 3. 2018

Program velikonočních bohoslužeb od 25. 3. 2018 do 2. 4. 2018.

Pořad bohoslužeb - Vánoce 2017

Napsáno 17. 12. 2017

Vánoční program bohoslužeb od 24. 12. 2017 do 7. 1. 2018.

Týdenní bohoslužby již dle běžného harmonogramu

Napsáno 26. 2. 2017

Od tohoto týdne jsou již bohoslužby konány dle obvyklých zvyklostí. Více naleznete v aktuálních ohláškách.

Změna týdenních bohoslužeb

Napsáno 29. 1. 2017

Z důvodu nemoci duchovního správce farnosti jsou bohoslužby v průběhu týdne změněny. Více informací naleznete v aktuálních ohláškách.

Přidány fotky z oslav svěcení kostela

Napsáno 28. 12. 2016

Na web byly přídány fotografie ze slavnosti výročí 250 let od posvěcení kostela v Kameničkách. Fotografie naleznete v sekci "Fotogalerie" nebo na odkazu uvedeném níže.

Pořad bohoslužeb - Vánoce 2016

Napsáno 25. 12. 2016

Vánoční program bohoslužeb od 24. 12. 2016 do 10. 1. 2017.

Myšlenka k adventu od P. Jana Srnského

Napsáno 27. 11. 2016

Celý náš život směřuje k osobnímu setkání s Kristem. On, Syn Boží, nám vyšel vstříc, aby nám toto setkání umožnil a usnadnil. Adventní liturgie nám připomíná a zpřítomňuje čekání na jeho příchod: Očekávání starozákonních proroků, kteří se těšili, že přijde. Očekávání těch, jimž bylo dopřáno stýkat se s ním, když přišel. I očekávání každého z nás, kteří se shromažďujeme, abychom ve spojení s ním slavili bohoslužby. Advent prožívejme s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Učme se odepřít si to, co odvádí naši pozornost od duchovních hodnot. Barva bohoslužebných rouch je převážně fialová, ve mších se vynechává Sláva na výsostech (vyjma 30. XI. a 8. XII.) a oltář se v tomto období zdobí květinami jen střídmě, jak je uvedeno v liturgickém kalendáři pro naše diecéze, i hudební doprovod má vyjádřit očekávání Spasitele a má odpovídat vážnosti liturgické doby. V neděli i ve všední dny budeme Ordiárium recitovat.

Advent má dvě části rozdílného charakteru:
Období od začátku adventu do 16. prosince - hlavní myšlenka je druhý Kristův příchod ve slávě.
Předvánoční týden od 17. do 24. prosince - liturgie připomíná události bezprostředně předcházející narození Páně.

Adventní neděle mají tuto myšlenkovou náplň:
První neděle - příchod Krista na konci věků.
Druhá a třetí neděle - sv. Jan Křtitel volá k obrácení.
Čtvrtá neděle - mariánská – zvěstování.

Program oslav výročí posvěcení kostela v Kameničkách

Napsáno 6. 11. 2016

Je to již 250. let, co byl náš kostel v Kameničkách vysvěcen. Tuto významnou událost si připomenene sérií mší a koncertů. Plán do konce roku naleznete v příloze níže.

Přihlášky na náboženství na příští školní rok

Napsáno 27. 8. 2016

Na skříňkách se zpěvníky najdete přihlášky pro přihlášení dětí na hodiny náboženství v novém školním roce 2016/2017. Přihlašují se děti, které půjdou po prázdninách do 1. – 9. třídy ZŠ Vyplněné přihlášky, prosím, odevzdejte – nejlépe v sákristii, nebo dejte do schránky na dopisy před farou. Děkuji. P. Jan Srnský.

Proč chodit na výuku náboženství?

Vikariátní setkání - Kutná Hora

Napsáno 22. 5. 2016

Pozvánka na vikariátní setkání 4 vikariátů Královehradecké diecéze.

Oslava výročí 250 let našeho kostela

Napsáno 15. 5. 2016

Poutní slavností zahájíme oslavy 250. výročí posvěcení našeho kostela. Vlastní oslavy budou, dá-li Pán Bůh, 12. a 13. listopadu 2016, kdy slavíme posvícení. Slavnostní bohoslužby budou v tyto dny konat J. E. Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký a J. M. Marian Rudolf Kosík opat z Nové Říše

Duchovní obnovy na Hoješíně

Napsáno 3. 3. 2016

Přehled akcí v Hoješíně.

Děkovný dopis

Napsáno 31. 1. 2016

Azylový dům v Hamrech zasílá děkovný dopis za sbírku, která proběhla v nedávné době.

Turnaj ve stolním tenisu

Napsáno 24. 1. 2016

Srdečně Vás zveme na turnaj ve stolním tenisu, který se bude konat v sobotu 20.2.2016 od 8:30 v sokolovně v Kameničkách. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Pozvánka do Centra Jana XXIII.

Napsáno 24. 1. 2016

Všichni jste srdečně zváni do Centra Jana XXIII. na následující akce
 • Autíčkyjáda 2016
 • Dílny s Petrou a Veronikou
 • Enkauistika
 • Postřehy z Paraguaye

Večer mladých v Chrasti

Napsáno 24. 1. 2016

Všichni mladí jsou zváni na večery mladých, které se budou konat 12.2.2016 v kostele v Chrasti u Chrudimi. Více naleznete v přiložené pozvánkce níže.

Rozpis úklidu kostela

Napsáno 15. 1. 2016

V příloze naleznete rozpis úklidu kostela.

Bohoslužby o Vánocích

Napsáno 26. 12. 2015

Informace o bohoslužbách ve vánočním čase...

Diskuze k posunutí mše ve všední dny v kostele v Kameničkách

Napsáno 29. 11. 2015

Byl jsem dotázán několika věřícími, zdali bych mohl ve všední dny sloužit mši svatou i zde v 17,00 hodin jako v kapli v Jeníkově. Mně to nebude zatěžko, ale chtěl bych slyšet Váš názor. Proto Vás prosím: pohovořte o tom mezi sebou a vyberte si „mluvčího“, který by mně do soboty řekl, jaké je Vaše stanovisko, abych mohl už příští neděli ohlásit případnou změnu.

Děkuji Vám!
P. Jan Srnský

2. listopadu je Památka všech věrných zemřelých – lidově Dušičky

Napsáno 2. 11. 2015

Vzpomínáme na zemřelé, chodíme jim na hřbitov rozsvítit svíčky, ale především se za ně modlíme, protože čas, kdy mohli získávat zásluhy pro svou spásu, jim skončil...

Co jsou odpustky?

Napsáno 2. 11. 2015

Odpustky jsou prominutím časných trestů za hříchy, jejichž vina už je smyta svatou zpovědí. Toto prominutí dává církevní autorita z duchovního pokladu církve živým i zemřelým; živým jako rozhřešení, zemřelým ve formě přímluvy...

Společné vikariátní sektání - Chrudim a Litomyšl

Napsáno 25. 5. 2015

Všichni mladí jsou zvání na společné vikariátní setkání dvou sousedních vikariátů - Chrudim a Litomyšl. Více info je v přiložené pozvánce.

Duchovní obnova v Hoješíně

Napsáno 18. 10. 2015

Školské sestry svatého Františka v Hoješíně Vás zvou na duchovní obnovu pro poselství roku milosrdenství od 23. 10. 2015 do 25. 10. 2015. Duchovní obnova začíná mší svatou v 18:00.

Hoješín - Falešné tváře esoteriky

Napsáno 18. 10. 2015

Školské sestry svatého Františka v Hoješíně Vás zvou na přednášku s názvem "Falešné tváře esoteriky" pořádanou dne 15. 11. 2015. V přednášce se budou řešit témata: Co je esoterika, čím se vymezuje a jak ji poznat? Jaký má dopad na osobnost člověka? Jeho psychické i duchovní zdraví? O zkušenosti ze svého života a z praxe se s námi podělí Nikola Pechalová.

Přihlášky na náboženství na příští školní rok

Napsáno 24. 8. 2015

Na skříňkách se zpěvníky najdete přihlášky pro přihlášení dětí na hodiny náboženství v novém školním roce 2015/2016. Přihlašují se děti, které půjdou po prázdninách do 1. – 9. třídy ZŠ Vyplněné přihlášky, prosím, odevzdejte – nejlépe v sákristii, nebo dejte do schránky na dopisy před farou. Děkuji. P. Jan Srnský.

Proč chodit na výuku náboženství?

Akce v Hoješíně

Napsáno 17. 5. 2015

Níže jsou uvedeny některé aktivity, které řeholní sestry v Hoješíně budou na podzim pořádat.

Aktivity v Centru Jana XXIII. v Hlinsku

Napsáno 17. 5. 2015

Níže jsou uvedeny některé aktivity v Centru Jana XXIII. v Hlinsku.

UBYTOVÁNÍ PRO STUDENTKY VYSOKÝCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

Napsáno 3. 5. 2015

Chystáte se na školu nebo studujete v Hradci? Salesiánský domov mladých nabízí ubytování v dvoulůžkových, případně třílůžkových pokojích, k dispozici jsou studovny, kaple, knihovna, kuchyň, společenský sál, klavíry, zahrada, hřiště, připojení k internetu. Menší počet ubytovaných umožňuje osobnější vztahy a tudíž rodinné prostředí, individuální přístup, klid na studium, ale zároveň i příležitosti ke společným akcím a smysluplnému využití volného času. Věřící děvčata tu najdou podněty k prohlubování vztahu k Bohu. Domov je ale otevřen i pro nevěřící a hledající, proto je možné ho doporučit kamarádkám, které hledají bezpečné prostředí pro bydlení v době svých studií v Hradci Králové.

Více informací na níže uvedených kontaktech.
Salesiánský domov mladých, Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové,
tel. 495 538 463, 731 625 923, sdmhk@volny.cz, www.cdmhk.cz
Zřizovatel: sestry salesiánky

X. Letní katechetický seminář

Napsáno 3. 5. 2015

Více informací naleznete v přiložených přihláškách.

Duchovní setkání pro kluky

Napsáno 3. 5. 2015

Setkání pro kluky od 7 do 14 let v Hoješíně u Seče od 9.10. do 11.10.2015. Setkání vedou Petr Netrefil (trválý jáhem ve farnosti Havlíčkův Brod) a Petr Kábrt (akolyta ve farnosti Opatovice nad Labem).

Duchovní setkání pro děvčata

Napsáno 3. 5. 2015

Setkání pro děvčata od 7 do 12 let v Hoješíně u Seče od 29.5. do 31.5.2015. Setkání vede P. Pavel Rousek.

Časopis DUHA - vzor 2015

Napsáno 3. 5. 2015

Vzor časopisu DUHA pro rok 2015.

Tábor 2015: Cyril a Metoděj

Napsáno 3. 5. 2015

Srdečně jste zváni na tábor 2015 s ústředním motivem věrozvěstů Cyrila a Metoděje na zámku v Hoješíně u Seče.

Adorační řetězec

Napsáno 19. 4. 2015

Srdečně jste zváni na adorační řetězec k Národnímu eucharistickému kongresu 2015.

Vzpomínková slavnost ve Slatiňanech

Napsáno 12. 4. 2015

Školské sestry sv. Františka zvou do Slatiňan na vzpomínkovou slavnost dne 1. května 2015 u příležitosti 22. výročí úmrtí SM Elišky Pretschnerové OSF. Více v příloze.

Chválový veečer na Hoješíně

Napsáno 12. 4. 2015

Akce začíná v pátek 17.4.2015 v 19:30. Od 18,00 hod. je možnost společné večeře a chvíle pro seznámení a pak už jen chvály... Přineste si spacák, můžete přespat. Hlaste se co nejdříve: 604 244 341. Více v příloze.

Malý průvodce postní dobou

Napsáno 1. 3. 2015

Pomůcka je určena lidem dnešní doby,v níž se často komunikuje pomocí krátkých textových zpráv (SMS). Text nenabízí dlouhá zamyšlení, ale pro každý den je připraven malý duchovní impulz v podobě krátkého biblického citátu a jedné věty k zamyšlení. Tyto krátké impulzy mohou člověka provázet po celý den a přivádět ho k modlitbě. Biblické citace umožňují zájemcům vyhledat si v Písmu svatém biblický úryvek v širší souvislosti. Ti, kdo se účastní mše svaté, uslyší celé úryvky v bohoslužbě slova. Krátké věty pod biblickými citáty u všedních dnů byly inspirovány slovy papeže Františka. Zamyšlení k nedělím připravil brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.

Duchvní setkání a obnovy - Hoješín 2015

Napsáno 1. 3. 2015

V níže uvedeném odkazu jsou zobrazeny všechny duchovní setkání a obnovy v Hoješíně u Seče pro rok 2015.

Seznam pravidelných akcí - Hoješín 2015

Napsáno 1. 3. 2015

V níže uvedeném odkazu jsou zobrazeny všechny pravidelné akce v Hoješíně u Seče pro rok 2015.

Večer mladých chrudimského vikariátu

Napsáno 28. 12. 2014

Všichni mladí jsou srdečně zváni na večer mladých chrudimského vikariátu. Více informací naleznete v příloze.

Rozpis úklidu kostela

Napsáno 28. 12. 2014

V příloze naleznete rozpis úklidu kostela.

Bohoslužby o Vánocích

Napsáno 22. 12. 2014

Informace o bohoslužbách ve vánočním čase...

Co jsou odpustky?

Napsáno 2. 11. 2014

Odpustky jsou prominutím časných trestů za hříchy, jejichž vina už je smyta svatou zpovědí. Toto prominutí dává církevní autorita z duchovního pokladu církve živým i zemřelým; živým jako rozhřešení, zemřelým ve formě přímluvy...

IX. ročník skautské drakiády

Napsáno 6. 10. 2014

Skautské středisko Kameničky vás zve na IX. ročník skautské drakiáky. Více info naleznete v níže uvedené pozvánce.

Harmonogram výuky náboženství

Napsáno 5. 10. 2014

Harmonogram výuky náboženství pro školní rok 2014/2015.

Rozvrh výuky náboženství
třídadenčasškolní hodinaučitel
1.,2.pátek11:30-12:155.HMarie Pešavová
3.čtvrtek11:30-12:155.HMartina Halamková
4.,5.středa12:20-13:056.HMartina Halamková
6.,7.,8.,9.pátek12:20-13:056.HJosef Pešava


Přihlášení na náboženství

Přihlášení na výuku náboženství je možné vyplněním přihlášky a odevzdáním na faru. Přihlášku je potřeba odevzdat, co nejdříve.

Akce v Hoješíně

Napsáno 28. 9. 2014

Přidána pozvánka pro duchovní obnovu pro děvčata 12 - 18 let.

Dvojvikariátní setkání

Napsáno 28. 9. 2014

Pozvánka na setkání mládeže dvou vikariátů - Chrudim a Litomyšl.

Duchovní obnova pro manžele

Napsáno 28. 9. 2014

Přidána pozvánka pro duchovní obnovu pro manžele.

Přidány fotky ze svěcení kaple na Filipově

Napsáno 7. 9. 2014

Na web byly přídány fotografie ze slavnostního svěcení kaple na Filipově. Fotografie naleznete v sekci "Fotogalerie" nebo na odkazu uvedeném níže.

Diecézí bude putovat srdce svatého Faráře arského

Napsáno 7. 9. 2014

Se vzácnou relikvií se můžete setkat od 13. do 20. září při řadě příležitostí. Navštíví Želiv, Hradec Králové, Rokoli, Koclířov a Klášterec nad Orlicí. Od 13. do 20. září bude v hradecké diecézi přítomný relikviář se srdcem sv. Jana Marii Vianneye, patrona kněží. Doprovodí ho současní duchovní správci farnosti v Arsu P. Frédéric Vollaud a P. Roland Varin, kteří také pronesou několik přednášek o tomto světci...

Přihlášky na náboženství na příští školní rok

Napsáno 24. 8. 2014

Na skříňkách se zpěvníky najdete přihlášky pro přihlášení dětí na hodiny náboženství v novém školním roce 2014/2015. Přihlašují se děti, které půjdou po prázdninách do 1. – 9. třídy ZŠ Vyplněné přihlášky, prosím, odevzdejte – nejlépe v sákristii, nebo dejte do schránky na dopisy před farou. Děkuji. P. Jan Srnský.

Proč chodit na výuku náboženství?

Skautská mše svatá

Napsáno 21. 4. 2014

Skautské středisko Kameničky vás zve 25. 4. 2014 na skautskou mši svatou do kostela v Kameničkách. Poté se bude konat ve 20:00 slavnostní oheň v Jeníkově u skautské klubovny na oslavu sv. Jiří, patrona skautů.

Modlitby k Božímu Milosrdenství

Napsáno 20. 4. 2014

Na Velký pátek začíná devítidenní cyklus modliteb podle zjevení svaté Faustyny Kowalské. Končí v neděli Božího Milosrdenství 27. dubna. Královéhradecký biskup Jan Vokál na Velký pátek vyzval věřící, aby se zapojili do devítidenního cyklu modliteb podle polské řeholnice Faustyny Kowalské. Její zjevení o Božím Milosrdenství církev oficiálně uznala a Svatý otec Jan Pavel II. Faustynu Kowalskou v roce 2000 svatořečil.

Svatovojtěšskou pouť

Napsáno 13. 4. 2014

Pozvánka na Svatovojtěšskou pouť pořádanou v Libici nad Cidlinou v sobotu 26. dubna 2014.

Skautská mše v Litomyšli

Napsáno 23. 3. 2014

Skautské středisko „Liliový kruh“ a Římskokatolická farnost Litomyšl zvou v neděli 30.3.2014 v 7,30hod. ke společné nedělní bohoslužbě v kostele Povýšení sv. Kříže.

Poutní zájezd do Izraele

Napsáno 16. 3. 2014

Přikládám letáček o pouti do Izraele od 10.6.-17.6.2014. vedeným P. Jiřím V. Černým, který duchovně doprovází tuto pouť, zdůrazňoval, že je to duchovní zájezd, nikoliv poznávací, jak je psáno na webových stránkách CK AVETOUR.

Postní Tammím 2013

Napsáno 24. 2. 2014

Letošní postní Tammím se uskuteční ve dnech 28. - 30. března. Srdečně zvou bohoslovci českých diecézí.

Tempus Fugit

Napsáno 2. 2. 2014

Středisko Jana XIII. a autor si vás dovolují pozvat na výstavu fotografií s názvem Tempus Fugit. Více na plakátu. Všichni jste srdečně zváni.

Přednáška - Světové dny mládeže

Napsáno 31. 1. 2014

V neděli 23. 2. 2014 se ve farním kostele uskuteční přednáska o Světovém dni mládeže v Riu de Janeiru 2013. Povídání spojené s promítáním fotek a videí bude obsahovat zážitky z Celosvětového setkání mládeže s papežem Františkem. Pokud se chcete dozvědět něco o Brazílii, srdečných Brazilcích, Riu de Janeiru nebo o největším systému vodopádů na světě, Foz do Iguazu, tak určitě přijďte. Radostnou atmosféru setkání se vám pokusí přiblížit přímý účastník z hlinecké farnosti Petr Lukášek

Rozpis úklidu kostela

Napsáno 26. 1. 2014

V příloze naleznete rozpis úklidu kostela.

Rádio Proglas vysílá pořad o dějinách diecéze

Napsáno 26. 1. 2014

Královéhradecké studio Vojtěch Rádia Proglas připravuje po celý letošní jubilejní rok cyklus pořadů s názvem „Královéhradecká diecéze v proměnách času“.

Rozšíření součastné domény o www.farnostkamenicky.cz

Napsáno 22. 1. 2014

Tento týden jsme rozšířili naše stránky o další doménu, která je sice téměř o polovinu delší než název domény součástné, nicméně je lépe zapamatovatelná. Na stránky je možné se dostat oběma doménami.

Aktuální domény:
 • www.kfarnost.cz
 • www.farnostkamenicky.cz
Časem budeme moci rozhodnout, kterou doménu si ponecháme a budeme nadále používat.

Program duchovních cvičení - Velehrad 2014

Napsáno 22. 1. 2014

V příloze naleznete přehled duchovních cvičení, které se uskuteční v roce 2014 na Velehradě.

Program - Svatá Hora 2014

Napsáno 22. 1. 2014

V příloze naleznete přehled všech akcí, které se uskuteční v roce 2014 na Svaté Hoře.

Program - Klokoty 2014

Napsáno 22. 1. 2014

V příloze naleznete přehled tradičních poutí, duchovních obnov a jiných pastoračních aktivit, které se uskuteční v roce 2014 v Klokotech.

Hlavní pastorační aktivity v naší diecézi

Napsáno 22. 1. 2014

V příloze naleznete přehled hlavních pastoračních aktivit, které se budou v naší diecézi konat v roce 2014.

Pouť s biskupy za otcem Františkem

Napsáno 4. 1. 2014

Svatý otec František pozval biskupy České republiky do Říma na pravidelnou návštěvu „K apoštolským prahům“ („ad limina apostolorum“) a to již na 11. února 2014. V současné nelehké situaci naší katolické Církve v ČR při různých útocích proti Církvi a jejímu poslání je třeba svou přítomností vyjádřit jednotu s našimi biskupy – pastýři – při cestě do Říma ke Sv.Otci. Pouť ČR k apoštolským prahům bude zahájena v Římě na Světový den nemocných o památce Panny Marie Lurdské, v úterý 11.2.2014 a bude vrcholit v pondělí 17.2.2014 při setkání se Svatým Otcem. Každý ze 7 dnů budeme slavit se všemi našimi biskupy mši svatou vždy v jedné ze 7 hlavních římských bazilik a tím před celou Církví i naší společností vyjádříme jednotu naší katolické Církve s Církví univerzální pod vedením Svatého Otce Františka. Pouť je možno vykonat autobusem ve dnech 10. – 18.2.2014 za 8.700,- Kč nebo letecky ve dnech 11. – 18.2.2014 za 12.700,- Kč. Informace a přihlášky přijímá: Poutní centrum Biskupství královéhradeckého Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové; mobil 731 646 800 nebo 731 598 732; poutnik@bihk.cz. recepce@cm-fatima.cz; www.bihk.cz.

Živý Betlém

Napsáno 22. 12. 2013

Centrum Jana XXIII v Hlinsku pořádá tradiční živý Betlém uprostřed sídliště. Více na plakátku.

Koncert - Břízův chrámový sbor

Napsáno 22. 12. 2013

Program koncertu Břízova chrámového sboru na Nový rok v kostele Nejsvětější Trojice v Kameničkách.

Pořad bohoslužeb - Vánoce 2013

Napsáno 22. 12. 2013

Vánoční program bohoslužeb od 24. 12. 2013 do 12. 1. 2014.

ZAHÁJENÍ JUBILEA DIECÉZE V KATEDRÁLE 1. LEDNA 2014

Napsáno 15. 12. 2013

Na slavnostní zahájení jubilea 350 let královéhradecké diecéze o slavnosti Matky Boží Panny Marie na Nový rok, ve středu 1. ledna 2014 ve 14,00 hod. v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové připravilo poutní centrum trasy tří mimořádných autobusů.

TÉMATA K PŘEMÝŠLENÍ OD OTCE BISKUPA JANA NA DOBU ADVENTNÍ 2013

Napsáno 1. 12. 2013

Dobu adventní, která dnes začíná, využijme jako přípravu na Jubilejní rok 2014, kdy uplyne 350 let od založení naší diecéze; nastávající rok se má stát současně diecézním Rokem povolání...

Vezmi a čti celou Bibli

Napsáno 9. 10. 2013

Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si chtěli přečíst celou Bibli a neměli jste zatím na to čas nebo dostatek odvahy? Můžete se nyní začíst společně s ostatními čtenáři Bible. Během dvou let přečtete celou Bibli. Brněnský biskup Vojtěch Cikrle zve ke společné četbě celé Bible ve videopozvánce. V rámci programu budeme číst denně poměrně krátkou část Bible, kterou dokáže přečíst snad každý (cca 3 kapitoly denně).

Rozpis:

Po jednotlivých dnech: zde
Po měsících: zde

Videopozvánka otce biskupa Vojtěcha Cikrleho zde

Duchovní obnova pro kluky v Hoješíně

Napsáno 6. 10. 2013

Program třídenního Duchovního setkání pro kluky v Hoješíně od 18. do 20. 10. 2013.

Triduum - Koclířov

Napsáno 30. 9. 2013

Program třídenní události v Koclířově od 4. do 6. 10. 2013.

Výuka náboženství 2013/2014

Napsáno 15. 9. 2013

Rozvrh výuky náboženství na Základní škole v Kameničkách pro školní rok 2013/2014 najdete v níže uvedeném odkazu.

POMOZME SPOLEČNĚ NALÉZT MÍR PRO SÝRII

Napsáno 7. 9. 2013

Touto naléhavou výzvou se obrátil minulou neděli 1.září 2013 papež František na celé mezinárodní společenství

Generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Michael Slavík vyzývá věřící k podílení se na celosvětovém dni postu a modliteb, který v neděli vyhlásil papež František na sobotu 7. září 2013...

Víkend pro děvčata - Hoješín

Napsáno 1. 9. 2013

27. 09. 2013 - 29. 09. 2013

Typ akce: Duchovní obnovy
Obec - místo konání: Hoješín u Seče Možnost prožít víkend trochu jinak pro děvčata od 13 do 18 let
Chceš si užít života?... Ale s kým? aneb další povídání o vztazích a sexualitě z Božího pohledu s Tomášem Řehákem

Kdy: pátek 27.9. (začátek 1800) – neděle 29.9.2013 (oběd)
Co s sebou: spacák, přezůvky, teplé oblečení a hlavně chuť přijet
Příspěvek na jídlo: dobrovolný
Cesta: autem nebo busem z Pardubic nebo Chrudimi do Seče
Kontakt: s.Terezie OSF: 723 180 121, hojesin.osf@seznam.cz

Přihlašovat se můžete do 14. 9. 2013
Při přihlášení napište jméno, věk, mailovou adresu a telefon.
Na setkání se těší Školské sestry a tým☺

Přihlášky na náboženství na příští školní rok

Napsáno 25. 8. 2013

Na skříňkách se zpěvníky najdete přihlášky pro přihlášení dětí na hodiny náboženství v novém školním roce 2013/2014. Přihlašují se děti, které půjdou po prázdninách do 1. – 9. třídy ZŠ Vyplněné přihlášky, prosím, odevzdejte – nejlépe v sákristii, nebo dejte do schránky na dopisy před farou. Děkuji. P. Jan Srnský.

Proč chodit na výuku náboženství?

Salvátorská pouť Chrudim

Napsáno 21. 7. 2013

Ve dnech 8. až 11. srpna se uskuteční Salvátorská pouť v Chrudimi. Více naleznete v programu zveřejněném níže.

Plnomocné odpustky na Chlumku

Napsáno 2. 7. 2013

V návaznosti na dekret Apoštolské Penitenciárie ze dne 14. září 2012 „Specifické úkony zbožnosti vykonávané během Roku víry se obohacují darem svatých odpustků“ Mons. Jan Vokál, diecézní biskup královéhradecký, stanovuje...

Pozvánka

Napsáno 2. 7. 2013

V pondělí, 15. července v 17 hodin v kostele ve Svratce bude sloužit královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál mši svatou k nedožitým pětaosmdesátým narozeninám pana Jindřicha Paseky. Všichni jste srdečně zváni k účasti.

Pouť na Zelené Hoře

Napsáno 28. 4. 2013

Ve čtvrtek – 16.5.2013 v den slavnosti: v 17,15 poutní mše svatá.
V sobotu 18.5.2013 mše svaté v 11,00 a v 17,00 hod.
V neděli 19.5.2013 - mše sv. v 6,00 -7,30 - 9,00 - 10,30 - 14,30 hod.

Mariánské duchovní setkání v Hoješíně

Napsáno 28. 4. 2013

Školské sestry sv. Františka zvou děvčata od 6 do 14 let a pomocnice na mariánské duchovní setkání s P. Pavlem Rouskem

Den otevřených dveří v azylovém domě v Hamrech

Napsáno 28. 4. 2013

Organizace Dlaň životu si vás dovoluje pozvat na den otevřených dveří do azylového domu v Hamrech.

Modlitby za kněžská a řeholní povolání ve Slatiňanech

Napsáno 14. 4. 2013

Program modliteb za kněžská a řeholní povolání v klášterní kapli ve Slatiňanech.

Mše a májové pobožnosti na Podskale

Napsáno 14. 4. 2013

Program mší svatých a májových pobožností na Podskale.

Svátek Božího milostdenství

Napsáno 24. 3. 2013

Program na svátek Božího milosrdenství ve Slavkovicích u Nového města na Moravě.

Hnutí pro život - petice

Napsáno 10. 3. 2013

Přiští týden bude možnost podepsat petici proti potratovému přípravku Mifegyne (RU-486).

Hnutí Pro život ČR je neziskovým občanským sdružením s cílem šířit a prosazovat úctu k lidskému životu od početí do přirozené smrti, především k životu nenarozených dětí, starých, postižených a nevyléčitelně nemocných lidí, podporovat rodinu a ve spolupráci s odborníky šířit odborné poznatky o souvisejících tématech.

Modlitba matek

Napsáno 10. 3. 2013

Modlitba matek v naší farnosti. Více informací v přílože níže.

Postní almužna 2013

Napsáno 25. 2. 2013

K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící v ČR opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě.

Slavkovice - program pro rok 2013

Napsáno 25. 2. 2013

Seznam poutí do Slavkovic pro rok 2013.

Postní Tammím 2013

Napsáno 24. 2. 2013

Letošní postní Tammím se uskuteční ve dnech 15. - 17. března. Protože si svatý otec Benedikt XVI. přeje, abychom zvláště v tomto roce přemýšleli o své víře a snažili se o její prohloubení, bude tématem víra. Jako motto jsme zvolili text z eucharistické modlitby - tajemství víry: "Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste."

Pražské oslavy sv. Cyrila a Metoděje ve svatovítské katedrále

Napsáno 24. 2. 2013

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zve k oslavě 1150. výročí příchodu patronů Evropy na Velkou Moravu. V den původního svátku sv. Cyrila a Metoděje bude 9. března 2013 hlavním celebrantem mše svaté od 10.00 hodin emeritní arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk.

Klokoty - Program pro rok 2013

Napsáno 24. 2. 2013

Program akcí z Jihočeského poutního místa Klokoty, ve kterém se v roce 2007 uskutečnilo celostátní poutní setkání mládeže.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2013

Napsáno 24. 2. 2013

Tříkrálová sbírka 2013 vynesla v královéhradecké diecézi rekordní částku přes 10,8 miliónů korun českých (přesně 10 847 654,33 Kč*), což je o 341 147,77 Kč více než loni. V krajských městech Hradci Králové a okolí darovali lidé do pokladniček 455 586,- Kč*, v Pardubicích a okolních obcích celkem 680 247,- Kč*.
Naše Charity vyslaly do ulic měst a obcí přes 2700 skupinek tří králů, nejvíce Oblastní charita Ústí nad Orlicí (458) a Oblastní charita Havlíčkův Brod (328). V tříkrálových kostýmech koledovali školáci a studenti, skauti a světlušky, zaměstnanci a dobrovolníci Charit.

Mimořádná pouť do Říma: na poslední audienci Svatého otce Benedikta XVI.

Napsáno 24. 2. 2013

S papežem se jedou rozloučit stovky poutníků z Česka, cestu organizuje poutní centrum královéhradecké diecéze. Na poslední veřejné vystoupení papeže Benedita XVI. se chystají statisíce věřících z celého světa, mezi nimi i zhruba dvě stě Čechů. Svatý otec se rozloučí při audienci na svatopetrském náměstí den před svým odchodem na odpočinek, ve středu 27. února.
Věřící z Česka mu podle organizátorů mimořádné pouti chtějí poděkovat za jeho službu a vřelý vztah k naší zemi.
Organizací pouti do Říma bylo pověřeno poutní centrum Biskupství královéhradeckého, kde je také možnost se na cestu přihlásit. Připravena je cesta autobusy ve dnech 26.2.-1.3.2013 s dvoudenním pobytem v Římě a také letecká pouť.

Zájemci se mohou obracet na zástupce poutního centra P. Pavla Dokládala nebo Hanu Frančákovou:

e-mail: poutnik@bihk.cz,
Mobil: 731 646 800 nebo 731 598 752 nebo 731 598 751

Budoucí kostelní lavice

Napsáno 3. 2. 2013

Fotky lavic z Olešnice. Budoucí tvar lavic v kostele v Kameničkách.

Večer mladých chrudimského vikariátu

Napsáno 13. 1. 2013

Všichni mladí jsou srdečně zváni na večer mladých chrudimského vikariátu. Více informací naleznete v příloze.

Poutní zájezd do Itálie

Napsáno 6. 1. 2013

Poutní zájezd farnosti Broumov do Itálie oblast Neapolského zálivu po stopách světců. Pouť doprovází P. Martin Lanži, P. Jiří Prokůpek a průvodce cestovní kanceláře VOMA.

Duchovní setkání "Poslání ženy"

Napsáno 6. 1. 2013

Salesiánské středisko v Pardubicích zve ženy a dívky od 15-60 let na duchovní cvičení. Program v příloze.

Pořad bohoslužeb - Vánoce 2012

Napsáno 16. 12. 2012

Vánoční program bohoslužeb od 24. 12. 2012 do 13. 1. 2013.

Co to jsou odpustky?

Napsáno 29. 10. 2012

Odpustky jsou prominutím časných trestů za hříchy, jejichž vina už je smyta svatou zpovědí. Toto prominutí dává církevní autorita z duchovního pokladu církve živým i zemřelým; živým jako rozhřešení, zemřelým ve formě přímluvy...

Poděkování

Napsáno 21. 10. 2012

Vážení kameničovští farníci,

chtěl bych vám všem poděkovat za úpřímnou pomoc ve sběru oblečení pro chudé lidi na ulici. Díky vybranému oblečení můžeme obléci i ty, kteří tráví mrazivé zímní noci v Brněnských ulicích, náměstích a parcích.

Všem vám děkuji.
S pozdravem Jenda Pešava a komunita SantEgidio.

Více o komunitě na www.santegidio.cz

Sbírka oblečení pro lidi bez domova

Napsáno 7. 10. 2012

Vážení kameničovští farníci,

podzim je již v plném proudu a brzo začne klepat na dveře zima. Proto bych Vás chtěl upřímně poprosit o sběr spacáků, dek, bot, bund a jakéhokoliv oblečení, které již nenosíte nebo nepoužíváte. Oblečení bude rozdáno chudým lidem bez domova v Brně, aby snáze přežili letošní zimu. Nebojte se přinést i oblečení, které není určeno na zimní období. Oblečení bude uskladněno a rozdáno ve správný čas.

Sbírku bychom s Vaší pomocí uspořádali příští neděli 21. 10. 2012 po obou mších svatých, kde bude možné odložit věci před mší svatou i po mši svaté do předem připravených krabic před kostelem.

Všechny Vás zdravím a děkuji.
Honza Pešava s vysokoškolskou komunitou mladých SantEgidio starající se o lidi na ulici

Pastýřský list královehradeckého biskupa k zahájení Roku víry

Napsáno 7. 10. 2012

Bratři a sestry v Kristu, ve čtvrtek spolu s věřícími z celého světa vstoupíme do Roku víry, který vyhlásil Svatý otec Benedikt XVI. I nás v královéhradecké diecézi tím vyzývá, abychom po celý rok obraceli svou pozornost k víře. Vede ho k tomu poznání, jak velké množství věřících dnes prochází její hlubokou krizí... více

Výuka náboženství 2012/2013

Napsáno 10. 9. 2012

Rozvrh výuky náboženství na Základní škole v Kameničkách pro školní rok 2012/2013 najdete v níže uvedeném odkazu.

Fotografie z prvního sv. přijímání

Napsáno 22. 7. 2012

Fotografie z prvního svatého přijímání jsou k dispozici také v digitální podobě v sekci fotogalerie.

Přihlášky na náboženství na příští školní rok

Napsáno 1. 7. 2012 - EDIT

Na skříňkách se zpěvníky najdete přihlášky pro přihlášení dětí na hodiny náboženství v novém školním roce 2012/2013. Přihlašují se děti, které půjdou po prázdninách do 1. – 9. třídy ZŠ Vyplněné přihlášky, prosím, odevzdejte – nejlépe v sákristii, nebo dejte do schránky na dopisy před farou. Děkuji. P. Jan Srnský.

Celostátní setkání mládeže Ždár n. Sázavou 2012

Napsáno 26. 12. 2011

Celostátní setkání mládeže (CSM) je oslava Světových dnů mládeže. Světové dny mládeže založil v roce 1985 papež bl. Jan Pavel II a současný papež Benedikt XVI. v této tradici pokračuje. Světové dny mládeže se slaví na diecézní úrovni, kdy se každý rok v jednotlivých diecézích konají setkání mládeže s místním biskupem, i na světové úrovni, kdy se v určité zemi přibližně jednou za tři roky koná setkání mládeže s papežem (takového setkání se účastní i několik milionů mladých lidí). „Celostátní setkání mládeže“, jak již název napovídá, je oslava těchto dnů na národní úrovni, na CSM se sjíždí mladí z celé republiky.

Pořad bohoslužeb - Vánoce 2011

Napsáno 23. 12. 2011

Vánoční program bohoslužeb od 24. 12. 2011 do 8. 1. 2012.

Mikulášská nadílka

Napsáno 27. 11. 2011

Farnost Kameničky a Skautské středisko zve všechny děti na Mikulášskou nadílku. Všichni jste srdečně zváni.

Svátost Biřmování 2011

Napsáno 26. 6. 2011

A je to za námi. 3/4 roku se 40 převážně mladých farníků připravovalo na udělení sv. Biřmování. Do farnosti zavítal otec biskup Josef Kajnek, P. Prokůpek a P. Remeš. Fotky hledejte ve fotogalerii, pár jich tam najdete...:-).

Máme nového biskupa!

Napsáno 3. 3. 2011

Mons. Jan Vokál jmenován 25. biskupem královéhradeckým. (Hradec Králové, 3. března 2011) Jeho Svatost papež Benedikt XVI. dnes jmenoval Mons. Jana Vokála 25. biskupem královéhradeckým.

Tříkrálová sbírka 2011

Napsáno 6. 1. 2011

Je tu nový rok a s ním tradiční tříkrálová sbírka, která má za sebou již deset let své existence. Řádně označení koledníci budou obcházet domy v sobotu 8. 1. 2010. Pokud byste nebyli doma, nebo se k Vám koledníci nedostali, můžete přispět i darovací sms ve tvaru DMS KOLEDA, kterou odešlete na číslo 87 777. Cena sms je 30 Kč.

Vánoční program bohoslužeb

Napsáno 25. 12. 2010

Rozpis Vánočních bohoslužeb od 24. 12. 2010 do 9. 1. 2011.

Beltémské světlo

Napsáno 14. 12. 2010

Chceš Beltémským světlem i letos prosvítit svůj domov? Pokud ano, můžeš si pro plamínek z Betléma přijít i do našeho farního kostela. K dispozici bude od 19. do 24. 12. 2010. Až ho poneseš domů, tak pozor na vítr:-)

Mikulášská nadílka

Napsáno 3. 12. 2010

Farnost Kameničky a Skautské středisko zve všechny děti na Mikulášskou nadílku. Všichni jste srdečně zváni.

Solideo - Adventní koncert

Napsáno 1. 12. 2010

A jsou tu opět! Hudební soubor SOLIDEO bude hrát znovu v kostele v Kameničkách. Zavítají k nám v pátek 10. prosince v 16:30...

Svěcení Kaple sv. Václava v Jeníkově

Napsáno 21. 11. 2010

Dne 17. 11. 2010 proběhlo slavnostní vysvěcení kaple sv. Václava po generální opravě. Do sekce fotogalerie přidány fotky.

Skautská výstava k 20. výročí založení střediska v Kameničkách

Napsáno 21. 10. 2010

Skautské středisko Kameničky nás všechny zve na výstavu konanou k dalšímu výročí skautů v Kameničkách:-). Tak se taky přijďte podívat. Všechny potřebné informace jsou již v nové pozvánce...

Jan Pavel II.

Napsáno 30. 3. 2010

Dne 2. 4. 2010 uplyne přesně 5 let od úmrtí papeže Jana Pavla II. Proto jsme k tomuto datumu připravili jeho životopis...

Diecézní setkání mládeže

Napsáno 21. 3. 2010

I letos se bude konat tradiční diecézní setkání mládeže v Hradci Králové. Z Hlinska pojede autobus, který projede i Kameničkami. Zahájení programu v 9:00 hod. v KD Střelnice, mše sv. v 15:00 hod. v katedrále. Polední občerstvení zajištěno. Motto: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Mk 10,17

Benedikt XVI. jmenoval Mons. Dominika Duku pražským arcibiskupem

Napsáno 15. 2. 2010

Svatý otec Benedikt XVI. jmenoval arcibiskupem pražským Mons. Dominika Duku, OP, dosavadního biskupa královéhradeckého. Jmenování bylo oznámeno 13. 2. 2010 ve Vatikánu...

Sbírka na pomoc obětem zemětřesení na Haity

Napsáno 15. 1. 2010

Na základě souhlasu všech diecézních biskupů předseda České biskupské konference, Mons. Jan Graubner, vyhlásil na neděli 24. ledna 2010 celonárodní kostelní sbírku na pomoc oběhem zemětřesení na Haity. Přispějme, oni to opravdu potřebují.
Pomoci můžete také:
Dárcovskou SMS: DMS HAITI na číslo 87777 (sbírku pořádá Charita)

10. ročník Tříkrálové sbírky

Napsáno 2. 1. 2010

Je tu nový rok a s ním tradiční tříkrálová sbírka, která má za sebou již devět let své existence. Řádně označení koledníci budou obcházet domy v sobotu 9. 1. 2010. Pokud byste nebyli doma, nebo se k Vám koledníci nedostali, můžete přispět i darovací sms ve tvaru DMS KOLEDA, kterou odešlete na číslo 87 777. Cena sms je 30 Kč.

Bohoslužby o Vánocích

Napsáno 17. 12. 2009

Informace o bohoslužbách ve vánočním čase...

Mikulášská nadílka

Napsáno 23. 11. 2009

Děti, pozor. Pokud byste se chtěly přijít podívat, zase po roce, na sv. Mikuláše, tak v neděli 6. 12. 2009 s sebou vezměte rodiče a přijďte. Ve 14:00 ve farním kostele budeme společně očekávat jeho příchod. Takže pokud nás neodnesou čerti, tak se budeme tešit...

Požehnání adventních věnců

Napsáno 22. 11. 2009

Příští neděli (29. 11. 2009) bude dp. Jan Srnský na obou mších sv. žehnat adventním věncům. Takže pokud věnce máte, tak si je nezapomeňte doma...

10. Vánoční výstava betlémů

Napsáno 21. 11. 2009

V Heřmanově městci proběhne od 29. 11. 2009 do 13. 12. 2009 10. ročník výstavy vánočních betlémů. Výstavu slavnostně zahájí biskup naší diecéze Dominik Duka společně s náměstkem hejtmana pro pardubický kraj Romanem Línkem 29. 11. 2009 v 15:00...

Změna bohoslužeb v týdnu od 26.10.2009 - 30.10.2009

Napsáno 24. 10. 2009

V týdnu od 25. – 30. Října 2009 se zúčastním duchovních cvičení pro kněze, takže mše sv. od pondělí do pátku slouženy nebudou. V případě potřeby se obraťte na dp. Jiřího Remeše z Hlinska.

Návštěvu ČR označil Svatý otec za "mimořádnou"

Napsáno 1. 10. 2009

Pastorační návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice o svatováclavském víkendu, kterou jsme právě prožili, byla jistě nejen největší událostí tohoto roku, ale – i když to zní velmi pateticky – i tohoto tisíciletí, skrovněji řečeno za posledních deset let. Při závěrečném obědě se všemi českými biskupy v den slavnosti sv. Václava v representačních místnostech pražského arcibiskupství papež s úsměvem a uspokojením označil tuto návštěvu za „mimořádnou“..........

Staré (neplatné) mince pro farnost Brno-Lesná

Napsáno 25. 9. 2009

Máš nějaké neplatné mince a nevíš, co s nimi?
Ve farnosti Brno-Lesná budou vědět co s tím....

Výuka náboženství 2009

Napsáno 15. 9. 2009

Rozvrh výuky náboženství pro rok 2009, přihláška.
Pro více informací klikněte na "Číst více".

Oprava kaple a hřbitova v Jeníkově

Napsáno 14. 9. 2009

.....připravuje se

Návštěva papeže 2009

Napsáno 13. 9. 2009

Papež, římský biskup a nástupce svatého Petra, "je trvalý a viditelný zdroj a základ jednoty biskupů i celého množství věřících". "Římský biskup ze svého úřadu Kristova náměstka a pastýře celé církve má totiž nad církví plnou, nejvyšší a všeobecnou pravomoc a je oprávněn ji vždycky svobodně uplatňovat." Zároveň je papež hlavou státu Vatikán v centru Říma. Zahraniční cesty papeže proto vždy spojují pastorační návštěvu dané země s návštěvou státní. Současným, již 265. papežem je Benedikt XVI., občanským jménem Joseph Ratzinger. Zvolen byl dne 19. dubna 2005. Předchůdcem Benedikta XVI. byl v letech 1978-2005 Jan Pavel II., vl. jménem Karol Wojtyła. Během svého pontifikátu navštívil třikrát i naši zemi.
Více informací na oficiálních stránkách www.navstevapapeze.cz.

Spuštění farních stránek

Napsáno 12. 9. 2009

Svět internetu dnes nepopiratelně patří do základních informačních proudů dnešního světa. A to i v katolické církvi. Jak v komunikaci mezi knězi, tak i v komunikaci kněze a farníků. Proto vznikly tyto webové stránky. A v čem to bude pro nás všechny přínos?........